Sociālā uzņēmējdarbība


Sociālā uzņēmējdarbība ir biznesa veids, kura mērķis ir risināt kādu no sabiedrībais nozīmīgām problēmām, piemēram vājāko sociālo grupu nodarbinātību, vides un klimata izmaiņas problēmas, vai kādu citu, valstīj svarīgu uzdevumu. Ir svarīgi saprast, ka sociāls bizness ir bizness, nevis labradība vai ziedošana, un sociāliem uzņēmumiem jāpiedāvā tirdū pakalpojumi vai preces, kurus cilvēki iegādāsies nevis žēluma pēc, bet vajadzību vai vēlmju vadīti. 

OWA ir tas gods būt par vienu no Latvijas sociāliem uzņēmumiem. Kaut arī no malas mēs izskatāmies kā klasisks uzņēmējdarbības projekts, tomēr tā īsti nav. Mūsu mērķis ir mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par invalīdiem un viņu darbspējām, kā arī uzdrošināt cilvekus ar invaliditāti studet, apgūt jaunas un darba tirgum noderīgas iemaņas un iesaistīties projektu un uzņēmumu vadībā. 

OWA vadītāja regulāri uzstājas ar motivējosām runām un savu dzīves stāstu dažādos pasākumos, kur uzrunā gan jauniešus, gan darba devējus, gan arī bērnu ar invaliditāti vecākus, un motivē iesaistīties darba tirgū. 

OWA ir arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības biedrs, kā arī sociālās uzņēmējdarbības akseleratora New Door absolvents.  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Apvieno līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls un paši ir gatavi arī piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā. Vairāk par sociālo uzņemējdarbību lasiet www.sua.lv


0
 .